ISTORIJA ORIJENTALNOG (TRBUŠNOG) PLESA

Poreklo i razvoj orijentalnog – trbušnog plesa

Trbušni ples predstavljen krugom:
Senzualnost, ženstvenost, uzvišenost, gracioznost, čulnost.

Krug predstavlja ženske obline. Za trbušni ples smatra se da se razvio od ritualnih plesova namenjenih bogovima plodnosti i veličanju majke prirode u matrijarhalnim zajednicama. Trbušni ples predstavlja simboličke pokrete začeća i poroda, a njegova izvorna namena je, isključivo predstavljala veličanje majčinstva i obnovljivih sila prirode. Za trbušni ples su karakteristični kružni i talasasti pokreti kukova, karlice, grudi i ruku.

Pojašnjenje trbušnog plesa od samog nastanka

istorija-trbusnog-plesa

istorija-trbusnog-plesa

Postoji više formi trbušnog plesa na svetu. Trbušni ples je zastupljen u Africi, Španiji, Indiji, Grčkoj, Egiptu, Siriji, Centralnoj Aziji, Turskoj i na Kipru. Takođe, zapažen je na Novom Zelandu, Antilima, Novoj Gvineji i na Solomonovim ostrvima.
Smatrajući sebe potomcima Persijanaca, Turci tvrde da su doneli ovaj ples u Egipat. Osvojiviši Egipat 1415. god., pripojili su ga tadašnjem Otomanskom carstvu i upravljali njim više od četiri stotine godina. Upravo ovo razdoblje je ostavilo najveći utisak na muziku i ples celog Bliskog istoka, a samim tim i arapskog sveta.

Nastavši u Otomanskom carstvu, otkud naziv „Orijentalni“?
Zapravo, orijentalni ples je dobio naziv od Arapa, čiji doslovan prevod na srpski bi bio „ples istoka“. U korist tome, trbušni ples danas predstavlja prefinjen i najbolje sačuvan tradicionalni ples istočnih mediteranskih zemalja. Mnoge žene ga upražnjavaju  na proslavama, čak iako ga nisu formalno učile. Orijentalni ples je veoma rasprostranjen danas i smatra se jednim od najstarijih plesova u svetu. Orijentalni ples je danas posebno zastupljen u zemljama Bliskog istoka (Liban, Egipat, Truska, Irak) i na severu Afrike (Tunis, Maroko, Alžir).
Trenutno je u učenju i razonodi najdominantija egipatska forma trbušnog plesa, mahom zbog prepoznatljivosti egipatskih plesačica u doba kada je Kairo uživao slavu najpoznatijeg plesačkog grada, 1930-ih, tako je i danas.

Zašto se kaže trbušni ples?

Naučnici orijentalne umetnosti tvrde da je ovo mahom zbog celokupnog pokreta tela. Izraz nastao na obali Nila, proširio se i u Evropu preko putnika-namernika sa očajničkom potrebom zarade novca.

Pojava trbušnog plesa u Evropi i Americi

Pod prvobitnim uticajem klasičnog Evropskog baleta i veličinom Holivudskih filmskih izvođenja, trbušni ples postaje prepoznatljiv duž oba kontinenta. Za ovo su najviše bili zaslužni kabareti i pozorišta 1930-ih i 1940-ih godina prošlog veka. Međutim, vrhunac koji orijentalni ples doživljava, biva 1990. godine.

Veoma bitno je napomenuti da Bliski istok ne predstavlja prvobitno mesto zabave turista u restoranima i noćnim klubovima ovim plesom već Evropa. Originalni trbušni ples nije erotičan i on predstavlja umetnički izraz senzualnosti, elegantnosti i u tome se razlikuje od onog kome se pripisuje provokativnosti, vulgarizam i nepostojanje umetničke vrednosti.

Savremeno učenje orijentalnog plesa

Iako popularnost orijentalnog plesa postepeno gubi svoj značaj u Egiptu, on je zapravo, sve popularniji kako u Evropi, tako i na ostalim kontinentima. U Francuskoj učenje profesionalnog orijentalnog plesa nije prepoznato od strane društva u znatnoj meri. Međutim, na vidiku su određeni pomaci po pitanju razvoja trbušnog plesa. Učenicima se nudi trbušni ples kao moguća dodatna aktivnost. Neki učitelji trbušnog plesa, sa godinama iskustva, nude mogućnost njegovog učenja. Na primer, „Sandras Akademi“ je najbolji metod učenja ovog plesa, osnovanog na određenim pravilima.