KLASIČNI EGIPATSKI STIL

Klasicni egipatski ples se izvodi uz klasičnu arapsku muziku sa instrumentalnom podlogom.
Jednostavnije klasične pesme su instrumentalne, a pesme u kojima je dominantan glas nazivaju se Tarab i teze su za izvođenje.
Pomenuta muzika traži od plesačice da je potpuno oseti i saživi se sa njom kako bi svi elementi plesa došli do izražaja i kako bi se osećanja prenela na publiku.

klasicni-egipatski-stil