SEMINARI I PROSLAVE

Škola Anahata vam nudi pohađanje grupnih i individualnih časova!

Za druge škole nudimo organizovanje plesnih radionica i seminara.

Tema radionice:

  • Perkusije – Drum solo
  • Ples sa štapom
  • Ples sa velom
  • Klasični egipatski stil – Raks Sharky
  • Ples sa krilima
  • Sabi – Shaabi
  • Halidzi – Khaligi
  • Ples uz harmoniku Beledy
  • Eskandarani
  • Moderni egipatski pop
SEMINARI

Pozovite nas za organizaciju SEMINARA RADIONICA PLESNIH VEČERI!

Kontaktirajte nas putem mejla orijentalniplesanahata@gmail.com ili telefona 069 226 11 42