Trbušni ples za decu

trbusni-ples-za-decu

Škola orijentalnog plesa Anahata je kreirala program trbušnog plesa za decu. Vaši mališani upoznaće čarobni svet trbušnog plesa kroz igru i zabavu. Pokreti nogu uče se korak-po-korak sa naglaskom na pravilno držanje i tehniku. Trbušni ples za decu podstiče muzikalnost i podiže kulturnu svest mališana.

Časovi trbušnog plesa za decu podrazumevaju fizičko i socijalno angažovanje mališana i orijentisani su ka razvoju konstruktivnih odnosa u grupi. Deca se podstiču da uče i da se razvijaju svojim tempom u podsticajnom okruženju. Deca su redovno nagrađivana zbog dobrog vladanja i truda.

Čas počinje sa predstavljanjem i pozdravom koji omogućava deci da se upoznaju sa svojim nastavnikom i svojim vršnjacima. Dalje, ples počinje zagrevanjem i učenjem osnovnih pokreta trbušnog plesa. U zavisnosti od klase, instruktor trbušnog plesa može raditi na koreografiji, plesu sa rekvizitima, ili drugo. Čas završavamo sa opuštanjem i istezanjem.

Deca bi trebalo da dođu u udobnoj odeći za ples. Molimo vas da se uzdržite od oblačenja dece u suknje, farmerke ili odeću koja ograničava kretanje. Svako dete je potrebno da ima svoj pojas i veo.

POČETAK ŠKOLE TRBUŠNOG PLESA ZA DECU 15.02.2016. GODINE

Prijava mališana na orijentalniplesanahata@gmail.com i putem telefona 069 226 1142